PDF2GIS

Van tekeningen naar geo-data

EN NL

PDF2GIS is een applicatie die appartementstekeningen, bouwtekeningen en plattegronden omzet in geo-data.

PDF2GIS kan ingezet worden door bijvoorbeeld gemeenten of woningbouwcorporaties om hun digitale archieven om te zetten in waardevolle informatie over de binnenkant van de gebouwen.

PDF2GIS combineert de gegevens uit de tekeningen met basisregistraties, zoals WOZ, BAG en BGT. Alle gegevens uit de tekeningen worden gekoppeld aan bestaande objecten (panden, verblijfsobjecten, WOZ-objecten, etc.).

PDF2GIS gebruikt kunstmatige intelligentie in combinatie met menselijk input om de tekeningen te verwerken. Het meeste werk wordt door de computer gedaan. De mens corrigeert en accordeert het werk van de computer. De correcties worden gebruikt om de zelflerende algoritmes steeds te verbeteren.

PDF2GIS werd ontworpen samen met gemeente Den Haag in het kader van het “Startup in Residence” programma.